Fógra Liosta Shealadaigh Láithreáin Ríoga na hÉireann

Tá Láithreáin Ríoga na hÉireann déanta suas de ghrúpa de shé bhailiúcháin uathúil de shéadchomharthaí agus láithreáin réamhstairiúla den chuid is mó a bhfuil baint acu le téacsanna meánaoiseacha agus luathmheánaoiseacha mar na príomhláithreáin ársa d’oirniú ríoga in Éirinn.

Scaipthe ar fud na hÉireann, seasann ceithre cinn dena láithreáin do ríochta ársa na hÉireann agus dá gcuid cúigí mar atá faoi láthair, ó thuaidh (Eamhain Mhacha), ó dheas (Carraig Phádraig), thoir (Dún Ailline) agus thiar (Ráth Cruachan). Ba é Teamhair ceannceathrú Ardríthe na hÉirinn a bhí lonnaithe i gcúige ársa na Mí (Midhe) agus ba é Cnoc Uisnigh an croílár a mbuailfeadh na chúig chúigí ar a chéile.

Tá Údaráis Áitiúla Chathair ArdMhacha, Droichead na Banna, agus Craigavon, Thiobraid Árann, Chill Dara, Ros Comáin, na Mí agus na hIarmhí faoi seach tar éis comhoibriú le chéile ar feadh na mblianta chun ‘luach uilíoch den scoth’ láithreáin Ríoga na hÉireann a chur chun cinn; luach ar príomhthréith atá luaite le láithreáin oidhreachta Domhanda.

Rinneadh iarratas ar an fhógra liosta shealadaigh i mí Mheithimh 2021. I gcomhréir le treoirlínte EOECNA ní mór do laithreáin a bheith ar Liosta Sealadach a Stáit, sular féidir é a mheas go bhfuil sé incháilithe chun bogadh ar aghaidh le tairiscint a dhéanamh ar stádas Oidhreachta Domhanda. Is í an chéad chéim í den phróiseas fada i leith bainte amach Stádas Láithreán Oidhreachta Domhanda ná láithreáin Ríoga na hÉireann a chur ar an fhógra Liosta Shealadaigh.

Tá na hÚdaráis Áitiúla faoi seach ag súil go mór leis an turas i leith an ainmnithe. Beidh an chomhpháirteacht a bheidh mar ghné chriticiúil, ag obair le húinéirí talún, páirtithe leasmhara áitiúla agus náisiúnta agus leis an Roinn agus táimid ag súil go mór leis an phróiseas a thosú go luath.

Chuir Cathaoirleach Chomhairle Chontae na Mí Comhairleoir Nick Killian fáilte roimh “an fhógra chun Teamhair a chur ar an liosta mar pháirt Láithreán Ríoga na hÉireann arb í an chéadchéim i leith bainte amach Stádas Oidhreachta Domhanda EOECNA.

Dúirt Jackie Maguire Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Mí “go bhfuilimid ag súil go mór le leanúint ar aghaidh leis an obair i gcomhpháirtíocht leis na hÚdaráis Áitiúla faoi seach, leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúla agus Oidhreachta agus le hOifig na nOibreacha Poiblí i gcomhoibriú leis na páirtithe leasmhara faoi seach go léir”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: